Provozní informace

Základní výbava

 • Přezutí do třídy - doporučujeme s pevnou patou, přezutí na ven - doporučujeme na suché zipy nebo nazouvací.
 • Pohodlné oblečení na pobyt ve školce a náhradní oblečení pro případ
  nutnosti převlečení (tričko, kalhoty, ponožky, spodní prádlo atp.).
 • Vhodné oblečení na ven (dle ročního období) + pláštěnka a holínky,
  taška nebo pytel na náhradní oblečení, pyžámko, hřeben, plastový kelímek, zubní kartáček a pastu, krém na ruce.
 • Prosíme, označte viditelně všechny věci dítěte příjmením nebo iniciálami dítěte.                                                                                                                                                                                                                  

Předávání dětí

 • Rodiče předají dítě personálu zdravé, při předání je provedena běžná zraková kontrola zdravotního stavu.
 • Děti se scházejí od 6:00 do 8:30 hod.
 • Rodiče předají dítě personálu převlečené a přezuté.
 • Děti je možné vyzvednout po obědě, tj. mezi
  12:30 –13:00 a po odpolední svačině, tj. od 15:30 do 20:00, kdy končí provozní doba školky.
 • Po předchozí domluvě je možné dítě předat nebo vyzvednout i mimo uvedené hodiny.

Bezpečnost dítěte

 • Dětem není dovoleno nosit do školky předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, zapalovače, apod.), návykové látky jakéhokoliv typu či předměty ohrožující mravní výchovu.
 • Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté náušnice, řetízky, drahé hračky, apod.) nebo finanční hotovost. V opačném případě nenese školka žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Informovanost                                                       

 • Rodiče jsou o prospívání, práci, pokrocích a vývoji dítěte informováni individuálně a průběžně (informace jsou považovány za důvěrné).
 • V případě potřeby je možné sjednat osobní schůzku s paní učitelkou nebo ředitelkou MŠ.
 • Obecné informace získávají rodiče z nástěnky přímo v budově školky nebo v elektronické podobě na webu.                                                                

Zdravotní minimum

 • Rodiče zodpovídají za předání dítěte do školky v dobrém zdravotním stavu. Doporučejeme, aby dítě zůstalo v domácím prostředí v případě zpozorování některého z těchto příznaků:
 • Horečka, kašel, akutní rýma, červené oči
 • Bolest ucha, v krku, při močení, v oblasti břicha                                                   
 • Průjem nebo zvracení, zvětšené mízní uzliny, vyrážka
 • Hnidy, vši či jiní parazité
 • Výskyt infekčního onemocnění v rodině                                                                                                            
 • Pokud personál při předání dítěte zpozoruje některý z uvedených příznaků, má právo odmítnout přijetí dítěte do školky.
 • V případě příznaků zjištěných v době pobytu dítěte ve školce jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění potřebné zdravotní péče o dítě. Dítě je izolováno až do doby předání rodičům.

Stravování

 • Děti mají zajištěno celodenní stravování dle platných výživových norem.
 • Součástí stravování je i zajištění pitného režimu během celého dne.
 • V období květen – září je pro děti zajištěn pitný režim i při pobytu venku.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomnost dítěte je z důvodu denního plánování počtu teplých a studených jídel nutné omluvit nejpozději v den absence dítěte do 8:00 zasláním SMS na číslo 774 903 603 pro Zelenou třídu a 774 903 604 pro Oranžovou třídu. V opačném případě bude absence vykazována jako neomluvená.

Odpolední odpočinek

 • Součástí celodenního pobytu dítěte ve školce je odpolední odpočinek, který má svá specifika.
 • Pobyt v kolektivu je pro dítě náročnější než pobyt doma a to z důvodu zvýšené psychické i fyzické zátěže (hlučnost, pozornost, soustředění, cvičení, pobyt venku apod.). Je tedy pravděpodobné, že se i potřeba spánku u jednotlivých dětí bude řídit jinými pravidly než obvykle.
 • Podle potřeb dítěte nabízíme 2 formy odpočinku:

Pasivní (spánek v ložnici)
Aktivní (kombinace klidových aktivit ve třídě)

Vždy přihlížíme k doporučení rodičů a aktuálním potřebám dítěte.

Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: