Začít spolu

zacitspolu

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) představuje tzv. otevřený vzdělávací systém, který vychází z konstruktivistického pojetí přístupu k učení, staví na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání, při bezpodmínečném uplatňování pedagogického principu zaměřeného na dítě (pedocentrismus).


Vzdělávací program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami. Program svými východisky úzce koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání, které jsou v souladu s požadavky formulovanými v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání a Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Jeho metodika je v souvislosti s těmito oficiálními dokumenty doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.
Program Začít spolu je součástí mezinárodní sítě (International Step by Step Asociation, ISSA), jeho myšlenky jsou realizovány ve 30 zemích světa, kde je program implementován.

Kvalita tohoto programu je definována mezinárodními profesními standardy: Kompetentní učitel 21. století (Competent Educator of the 21 st Century: ISSA s Definition of Quality Pedagogy). Tyto standardy formulují požadavky na charakter vzdělávacího programu orientovaného na dítě a popisují žádoucí kvalitu dobré práce učitele. Splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP ZV, RVP PV a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život.
V České republice je vzdělávací program Začít spolu realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. V současné době uplatňuje v různé míře metodiku programu Začít spolu více než 80 mateřských a 60 základních škol.

Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: