Časté dotazy

Kolik se platí školné, komu a jak?

Výše školného je paušální a je od září 2016 stanovena na  2 500,- Kč měsíčně/dítě. Školné se hradí měsíčně přímo na účet ÚVN.Úhrada je prováděna srážkou z platu rodiče/zaměstnance ÚVN v pravidelných výplatních termínech. Pokud rodič do ÚVN teprve nastupuje, provede 1. úhradu školného hotově v hlavní pokladně ÚVN v budově ředitelství. Doklad o úhradě předloží ke kontrole ve  školce při nástupu dítěte. Bez tohoto dokladu nemůže dítě nastoupit! 

Jak se platí stravné?

Stravné se platí měsíčně, vždy zpětně za předcházející měsíc, kdy dítě využívalo stravování ve školce, na účet ÚVN. Úhrada je prováděna srážkou z platu rodiče/zaměstnance ÚVN v pravidelných výplatních termínech. Výše stravného je pohyblivá, podle skutečné docházky dítěte do školky.

Může školku Střešovanka navštěvovat dítě, jehož rodiče nejsou zaměstnanci ÚVN?

Školka Střešovanka je zřízena výhradně pro děti zaměstnanců ÚVN. V případě nenaplněné kapacity rozhoduje o využití míst ve školce výhradně ÚVN.

Jak je to s docházkou dítěte do školky v případě ukončení pracovního poměru rodiče v ÚVN?

Pokud rodič ukončí svůj pracovní poměr v ÚVN, ztrácí současně nárok na docházku svého dítěte do firemní školky. S ohledem na dítě dporučujeme ukončení pracovního poměru "naplánovat" tak, aby nebylo ukončení docházky nebo přechod do jiné školky pro dítě příliš traumatizující. Nejvhodnější je pro dítě dokončení školního roku, tj. plánovat změnu zaměstnání na září následujícího školního roku.

Můžu dávat do školky dítě mladší 3 let?

Do školky přijímáme děti ve věku 2 - 6 (7) let. Podmínkou přijetí u dětí ve věku 2 - 3 roky je zvládání hygienických návyků (nelze přijmout dítě s celodenním nošením plenek) a úroveň emoční a psychické vyspělosti dítěte. O přijetí dítěte ve věku 2 - 3 roky rozhoduje ředitelka školky na základě individuálního posouzení úrovně vyspělosti daného dítěte.

Podle čeho rozhodujete o přijetí dítěte do školky?

Školka Střešovanka je školkou pro děti rodičů/zaměstnanců ÚVN. Prvořadou úlohou vedení školky je tedy respektovat potřeby a požadavky ÚVN. Z tohoto důvodu byla ve spolupráci s ÚVN vytvořena směrnice, která kritéria přijetí dětí do MŠ upravuje. Tato směrnice byla odsouhlasena ÚVN a její originál je k nahlédnutí ve školce.

Kritéria pro přijetí dětí do školky

1) K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány pouze děti zaměstnanců ÚVN:

  • rozhodující je důležitost, tj. profesní potřebnost, zaměstnance pro zaměstnavatele, tj. ÚVN;
  • řádně vyplněná, podepsaná a odevzdaná přihláška;
  • počet dětí, které zaměstnanec k docházce přihlašuje;
  • dosažení 5.roku dítěte s ohledem na povinnou předškolní přípravu pro ZŠ;
  • dosažení 2. roku dítěte, kdy je přijetí dítěte mladšího 3 let vždy posuzováno; individuálně s ohledem na emocionální zralost a úroveň sebeobslužných a hygienických návyků.

2) V případech, kdy počet žádostí o přjetí překročí stanovenou kapacitu školky, rozhoduje o přijetí ředitelka (v součinnosti s ÚVN) na základě pořadí došlých přihlášek v čekací listině (pořadníku) v souladu s kritérii vymezenými v bodě 1.

3) Na základě kritériií uvedených v bodě 1. a 2. není možné upřednostnit přijetí dítěte nového zájemce o umístění na místo již přijatého dítěte. Je nepřípustné, aby takové rozhodnutí mělo za následek vyřazení již přijatého nebo docházejícího dítěte.

Jakou mám šanci na přijetí dítěte do školky v září 2021?

V současné době je kapacita školky v počtu 44 míst naplněna a je vytvořen pořadník zájemců o umístění. Místa obsazujeme postupně, tj. průběžně během celého roku dle kapacity uvolněných míst, potřeb rodičů a stanovených kritérií.

Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: