Rozvrh dne

Název činnosti

od

 do

Ranní scházení, přesnídávka, volné hry

6:30

       8.30

úklid hraček, hygiena

8:30

9:00

Ranní kruh (RK)

9:00

Řízené činnosti v CA (centrech aktivit)

po RK

9:45

Převlékání na pobyt venku, hygiena

 po CA

Pobyt venku

 10:00

11:45

Převlékání na oběd, hygiena

11:45

12:00

Oběd

12:00

12:30

Vyzvedávání dětí, hygiena

12:30

13:00

Odpočinek, spánek, klidové činnosti

13.00

14:30

Vstávání, hygiena

po odpočinku

Odpolední svačina

15:00

15:30

Doplňkové aktivity, volné hry, možnost pobytu venku

po svačině

Úklid hraček, rozcházení dětí

18:00

 

 
Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: