Úvod

Vážení rodiče,

pokud patříte mezi zaměstnance Ústřední vojenské nemocnice, a chcete zažít komfort blízkosti pracoviště a školky pro své dítě, je pro Vás "Předškolní zařízení pro děti zaměstnanců ÚVN – Střešovanka" tou správnou volbou.
 
Proč název Střešovanka?
 
Vybrat název tak, aby nebyl jen formální a ještě se líbil, je velmi obtížné. Ke zvolení právě tohoto názvu vedly hned dva důvody. Prvním z nich je fakt, že ÚVN je mezi starousedlíky po léta známa jako střešovická nemocnice, druhým je přenesený význam slova zastřešení, ve smyslu ochrana, kterou poskytuje ÚVN dětem svých zaměstnanců prostřednictvím firemní školky.
 
Co Střešovanka nabízí?
 
 • Pestrou a vyváženou programovou nabídku pro děti od 2,5 do 6 (7) let
 • Přátelskou atmosféru a práci s malými skupinkami dětí
 • Profesionální péči od ranních do večerních hodin
 • Kvalitní výchovně vzdělávací program Začít spolu podle mezinárodních standardů
 • Zkušený a vstřícný personál
 • Všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jeho schopností a dovedností
 • Připravenost dětí na školní docházku
 • Pohybové vyžití dětí prostřednictvím hřiště se zahradou u objektu a výlety do okolí
 • Zajištění pitného režimu a vyvážené stravy během celého dne
 • Školní a mimoškolní akce
 • Aktivní spolupráci s rodiči
 
Kdo Střešovanku provozuje?
 
Provoz školky je smluvně zajištěn společností Mateřská škola Začít spolu s.r.o., jejíž jsem jednatelkou. Současně zastávám pozici ředitelky školky. Více se o mně dozvíte v záložce Náš tým. O společnosti se více dozvíte na www.mszacitspolu.cz .
Společnost je zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) a aplikovaný výchovně vzdělávací program je oficiálně uznaným vzdělávacím programem a vyhovuje podmínkám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) v ČR.
 

Naše motto:

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané“                                                                   Jan Ámos Komenský
 
Pohodový vstup do nové životní etapy přeje Vám i Vašim dětem
 

Ivana Panochová

Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: