Vše o školce

Úvod

 

Vážení rodiče,
pokud pro své dítě hledáte celodenní péči se zajímavým programem v přátelské atmosféře, je pro vás předškolní zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole "Motoláček" tou správnou volbou.

Proč název Motoláček?

Na stránkách FNM jsem se dočetla o existenci studentského spolku Motolák, kde se sdružují studenti 2. LF UK. To mě inspirovalo k názvu firemní školičky pro malé dětičky Motoláček.
                                                                                   

Co Motoláček nabízí?

 • Pestrou a vyváženou programovou nabídku pro děti od 2,5 do 6 (7) let
 • Přátelskou atmosféru a práci s malými skupinkami dětí
 • Profesionální péči o Vaše dítě od ranních do večerních hodin
 • Kvalitní výchovně vzdělávací program Začít spolu podle mezinárodních standardů
 • Zkušený a vstřícný personál
 • Všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jeho schopností a dovedností
 • Připravenost dětí na školní docházku
 • Pohybové vyžití dětí prostřednictvím hřiště se zahradou u objektu a výlety a naučné vycházky do blízké obory Hvězda a na pláň Vypich
 • Zajištění pitného režimu a vyvážené stravy během celého dne
 • Školní a mimoškolní akce
 • Aktivní spolupráci s rodiči

Školka funguje ve dvoutřídním provozu od 1. 9. 2012 v nově zrekonstruovaném objektu Fakultní nemocnice v Motole a nachází se v budově č. 9 v areálu nemocnice (viz mapka). V současné době mají děti k dispozici cvičebnu, ložnici, herny s hracími koutky, umývárnu s WC, šatny, technické zázemí a hřiště se zahradou. Strava dětí je zajištěna prostřednictvím stravovacího úseku FN Motol.

Provozování školky je smluvně zajištěno společností Mateřská škola Začít spolu s.r.o., jejíž jsem jednatelkou. Současně zastávám pozici ředitelky školky. Více se o mně dozvíte v záložce Náš tým. O společnosti se více dozvíte na www.mszacitspolu.cz .

Společnost je zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) a aplikovaný výchovně vzdělávací program Začít spolu je oficiálně uznaným vzdělávacím programem a vyhovuje podmínkám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) v ČR.

Pohodový vstup do nové životní etapy přeje Vám i Vašim dětem

 

Bc. Ivana Panochová

Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: