Nový školní rok 2020/21 bude zahájen otevřením provozu MŠ v pondělí 31.8. 2020. V souvislosti se zpřísněnými hyg. pravidly a novým hyg. manuálem, vydaným MŠMT v rámci prevence opatření proti Covid - 19, prosíme rodiče o pochopení a trpělivost při aplikaci těchto opatření. Zvýšená pozornost bude věnována především zdravotnímu stavu dítěte při ranním přijímání dětí do MŠ. Děkujeme za vstřícnost a součinnost, která je pro nás všechny v této náročné době nezbytná.

Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: